DBCG. Retningslinier / Vejledninger

Redaktionsgruppen:

Professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen Århus Universitetshospital    Kirurgisk udvalg
Overlæge Anne Marie Bak Jylling Odense Universitetshospital Patologisk udvalg
Overlæge, PhD. Mette Holck Nielsen Odense Universitetshospital Radioterapiudvalg
Professor, overlæge, PhD. Bent Ejlertsen Rigshospitalet Medicinsk udvalg
Overlæge Ilse Vejborg Rigshospitalet Radiologiudvalget
Professor, overlæge, PhD. Anne-Marie Gerdes Rigshospitalet Genetikudvalget
Cand. scient. Maj-Britt Jensen DBCG-sekretariatet DBCG-sekretariatet
Professor, overlæge, dr. med. Henning T. Mouridsen DBCG-sekretariatet DBCG-sekretariatet
       
       

Vejledninger (endnu ikke indarbejdet i retningslinierne)

* Vejledning vedr. strålebehandling af de parasternale lymfeknuder ved pN+ sygdom. (02.07.2014)

* Postoperativ RT. CT atlas med target-indtegninger ( Postoperative Radiotherapy. CT-atlas with concensus delineations of CTV and OARs in adjuvant radiotherapy of early breast cancer by Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)) (29. april 2013)

* Retningslinier for sygepleje (24.11.2011)

* Vejledning vedr. perioperativ thromboseprofylakse i tilslutning til brystkirurgi (24.01.11)
 

Retningslinier:

 1. DBCG 38 KB (Indholdet sidst opdateret 15. juni 2011)

 2. Diagnose 116 KB (Indholdet sidst opdateret 24. maj 2013)

 3. Patologi 375 KB (Indholdet sidst opdateret 28. maj 2015)

 4. Kirurgisk behandling (Indholdet sidst opdateret 3. april 2013)

 5. Postoperativ strålebehandling 716 KB (Indholdet sidst opdateret 14. april 2014)

 6. Medicinsk behandling 420 KB (Indholdet sidst opdateret januar 2016)

 7. Kapitlet er udgået (1. juli 2013)

 8. Kapitlet er udgået (29. februar 2016)

 9. Opfølgning 111 KB (Indholdet sidst opdateret 08. maj 2015)

 10. Duktalt carcinoma in situ (DCIS)  55 KB (Indholdet sidst opdateret 13. december 2012)

 11. Lobular carcinoma in situ (LCIS)  50 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2006)

 12. Anvendelse af sentinel node biopsi 45 KB (Nyt kapitel, 6. februar 2013)

 13. Rekommandationer vedr. brystrekonstruktion 101 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2006)

 14. Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae 83 KB (Indholdet sidst opdateret 27. april 2011)

 15. Behandling af brystkræft hos kvinder på 75 år eller ældre og/eller kvinder uanset alder med høj komorbiditet 56 KB (Nyt kapitel 12. oktober 2009)

 16. Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 53 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2011)

 17. Lokoregionært recidiv 85 KB  (Indholdet sidst opdateret 27. april 2011)

 18. Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser (Indholdet sidst opdateret 15. august 2014)

 19. Arvelig cancer mammae - ovarii (Indholdet sidst opdateret 03. januar 2014)

 20. Anbefaling om bevægelse/træning til kvinder opereret for brystkræft indenfor de første 8 uger postoperativt (Indholdet sidst opdateret 02. oktober 2014)

 21. Forløbsbeskrivelse for fysioterapi under brystkirurgiske patientforløb 82KB (Nyt kapitel; 5. december 2011)

 22. Vejledning til udarbejdelse af retningslinier 38 KB (Indholdet sidst opdateret 01. januar 2006)