Velkommen til DBCG's websted

DBCG´s web-server er også tilgængelig, når der skrives http://195.80.247.69 i browser-vinduet

Patientinformation om brystkræft
Patientinformation udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DBCG kan læses på www.cancer.dk/.../brystkraeftDBCG Nyheder

* Patologiskemaer:
Patologiskemaer til adjuverende- og neoadjuverende behandling er blevet revideret. De nye skemaer er tilgængelige på hjemmesiden under fanebladet "Skemaer og patientinfo" under overskriften "Patologiske afdelinger". De nye skemaer vil være tilgængelige på WEB indtastningsmodul fra mandag den 10. juli 2017. (07.07.2017)

*  Retningsliniernes kapitel 3, Patologi
er nu grundigt revideret med revision af skabelonen iht. Retningsliniernes kapitel 22 og inklusion af nyt afsnit om multigentests samt udvidelse af afsnittet vedr. neoadjuverende kemoterapi. Den nye version kan findes på hjemmesiden under fanebladet "Retningslinjer/Vejledninger". (29.06.2017)

* Strålebehandling:
Strålebehandlingsskema er blevet revideret. Det nye skema er tilgængelige på hjemmesiden under fanebladet "Skemaer og patientinfo" under overskriften "Radioterapiafdelinger". Det nye skema er også implementeret på WEB indtastningsmodul. (29.06.2017)

* Statutter for Danish Breast Cancer Cooperative Group
(www.dbcg.dk/statutter) er revideret: På side 2 ( Bestyrelsens sammensætning) er repræsentation fra KCEB (kompetencecenter for epidemiologi og biostatistik) Nord udgået, og på side 5 er afsnittet om relationen til KCEB Nord udgået. Bilag 2 er revideret. (01.05.2017)

* Statutter for Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft
er nu placeret på www.dbcg.dk/kvalitetsdatabase. (01.05.2017)

*
Retningsliniernes kapitel 6.1, afsnit 6.1.1 vedr. anbefalingerne om adjuverende medicinsk behandling er ændret iht. den nye (06.04.2017) anbefaling om genomisk analyse. Se DBCG´s hjemmeside (Retningslinier/Vejledninger). (07.04.2017)

*
Ang. udlevering af data til forskning: Indtil videre kan kun udleveres kvalitetsdata, se www.dbcg.dk/databaseudtræk. (19.01.2017)

*
Kirurgiskemaer:
Kirurgiskemaer til adjuverende- og neoadjuverende behandling er blevet revideret. De nye skemaer er tilgængelige på hjemmesiden under fanebladet "Skemaer og patientinfo" under overskriften "Kirurgiske afdelinger". De nye skemaer er også implementeret på WEB indtastningsmodul. (10.01.2017)

* I forbindelse med DBCG’s 40 års jubilæum vil der blive udarbejdet et særnummer til Acta Oncologica og der vil den 18. og 19. januar 2018 blive afholdt et jubilæumsmøde på Marselis Hotel i Århus.
(29.11.2016)

* SENOMAC:
Nu indledes SENOMAC-projektet ved enkelte afdelinger, og det vil gradvist blive rullet ud over hele landet. Det medfører, at der er foretaget ændringer i SN-skemaet, idet der er kommet rubrikker, der vedrører projektet. Ved afdelinger, hvor projektet endnu ikke er startet, skal man indtil videre blot afkrydse ‘Nej’ i rubrikken ‘Informeret samtykke til Senomac studiet’. (28.11.2016)

* Flow sheet:
Flow sheets til adjuverende- og neoadjuverende behandling er blevet revideret. De nye skemaer er tilgængelige på hjemmesiden under fanebladet "Skemaer og patientinfo" under overskriften "Onkologiske afdelinger". (23.11.2016)

*
Der er udarbejdet en ny retningslinie: Kapitel 7 "Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging". Det nye kapitel kan findes på hjemmesiden under fanebladet "Retningslinjer/Vejledninger". (12.10.2016)

* Retningsliniernes kapitel 19 (Arvelig cancer mammae-ovarii) er revideret:
Udover en generel sproglig revision og opdatering af referencelisten er sket opdatering: - af anbefalinger om udvælgelse af patienter der er relevante at henvise til genetisk rådgivning, (side 1 nederst og 2 øverst), - af risikoklassifikation med introduktion af begrebet familiær brystcancer som omfatter moderat øget risikogruppe, hvor der ikke er påvist mutation i sygdomsforklarende gener, (side 2 øverst), - af baggrundsafsnittet med gennemgang af nyere litteratur. Herunder er risikoestimater for BRCA1/2 mutationsbærere opdateret med resultater fra prospektive studier, hvor de tidligere og højere risiko estimater var baseret på retrospektive studier, (side 3), samt - af afsnittet om molekylær genetisk analyse, nu udbygget med mulighed for analyse på DNA oprenset fra parafininstøbt væv og mulighed for indirekte mutationsscreening. Analysetider er slettet da disse fremgår at laboratoriernes hjemmesider (side 5). Og ved gennemgang af HBOC er tilføjet, at familier med et tilfælde af cancer ovarii hos en kvinde over 70 år og et tilfælde af cancer mammae hos en kvinde over 60 år ikke vurderes af indgå i HBOC med mindre der er påvist en sygdoms forklarende mutation, eller hvis stamtræet ikke kan udelukke mistanken om monogen arv (side 5). (03.09.2016)

*
Retningsliniernes kapitel 18 (Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser) er revideret: For HER2 negativ sygdom er anbefalingen om taxan som 1.linie behandling og om anvendelse af capecitabin efter tidligere antracyklin og taxanbehandling udgået og ændret til, at der ikke er nogen enkelt 1.linie eller højere linie kemoterapi, der er optimal. -I anbefalingen om endokrin behandling til postmenopausale patienter, udover med aromatasehæmmer, er nu tilføjet  fulvestrant. -I anbefalingen om anti HER2 behandling er som 2.linie behandling tilføjet behandling med T-DMI. -Afsnit 18.3.7 om behandling med angiogenesehæmmer er udgået. (23.09.2016)

*
Retningsliniernes kapitel 6 (Medicinsk behandling) er revideret: I kapitel 6.3 (HER2-rettet behandling) er den nye anbefaling, at behandlingen, hvis den gives præoperativt (neoadjuverende), i tillæg til trastuzumab også omfatter pertuzumab og i kapitel 6.4 ( polykemoterapi) er den nye anbefaling, at behandlingen ved operabel sygdom omfatter 6 serier kemoterapi både hvis behandlingen gives præoperativt (neoadjuverende) eller hvis den gives postoperativt. (11.08.2016)

*
Retningsliniernes kapitel 5 (strålebehandling) er revideret: I kap.5.1 er - anbefalingen om strålebehandling efter lumpektomi ændret til, hvis uden makrometastaser, at omfatte hypofraktioneret strålebehandling (40/15) og hvis makrometastaser at omfatte normofraktionering (50/25), begge uanset alder, - definitionen af manglende radikalitet, som indikation for boost, er nu margin under 2 mm, - til anbefalingen om boost givet efter den øvrige strålebehandling (sekventielt) tilføjet anbefaling om simultant integreret boost, - tilføjet anbefaling om delbestråling til de kvinder, som opfylder de kriterier der var i PBI-protokollen. I kap. 5.2 er anvendt ESTRO guidelines. (09.08.2016)

*
Ny vejledning fra Kirurgisk Udvalg ang. resektionsrand. Se DBCG´s hjemmeside (Retningslinier/Vejledninger). (07.07.2016) 

Andre nyhederNyhedsgruppe

Der er oprettet en nyhedsgruppe for brugere af DBCG´s hjemmeside. Gruppen vil løbende modtage meddelelser om nye skemaer, retningslinier m.m. Interesserede kan melde sig til gruppen ved at sende en e-mail til dbcg@dbcg.dk og angive Nyhedsgruppe i emne-feltet. E-mailen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og evt. faxnummer samt den e-mail adresse der skal meldes til gruppen.

(Siden er sidst opdateret d. 25-08-2017)