Databaseudtræk
 

DBCG´s database og retningslinier for adgang til data til forskning.

DBCG´s database er klassificeret som en behandlingsdatabase. DBCG er nyligt blevet bekendt med, at aktuelle myndighedskrav, hvad angår adgang til data andre end kvalitetsdata, ikke er opfyldt. Der pågår nu drøftelser med de relevante myndigheder, men indtil videre er vi i stand til kun at levere kliniske kvalitetsdata.
 

Kliniske Kvalitetsdata

Data vedrørende demografi, diagnostik, kirurgi og onkologisk behandlingsstrategi er siden januar 2006 indgået i DBCG´s kliniske kvalitetsdatabase. Data anvendes i DBCG´s kvalitetsindikatorer, som siden 2008 er publiceret i Kvalitetsindikatorrapporten for brystkræft (www.dbcg.dk/kvalitetsdatabase). Den samlede mængde af disse data betegnes DBCG´s kliniske kvalitetsdata.

Ved anmodning om udlevering af kvalitetsdata til forskning anvendes ansøgningsskema (www.rkkp.dk/forskning). Det sendes sammen med de nødvendige dokumenter, inklusiv en afkrydset variabelliste, protokol samt tilladelse fra Datatilsynet om at råde over data, til databasernes fællessekretariat (fagligkvalitet@rm.dk), som kontrollerer at de formelle krav til ansøgningen er opfyldt og herefter videresender den til behandling i DBCG. Udlevering af data fra DBCG forudsætter endvidere tilladelse iht. Persondataloven (www.datatilsynet.dk/lovgivning). Denne sikres af Fællessekretariatet.

Hvad angår anvendelsen af egne data til kvalitetsformål henvises til vejledningen fra RKKP, side 5.