Nyheder

 • Aarhus Workshop in Breast Surgery - AWBS 2020 - 30.03.2020

  Aarhus Workshop in Breast Surgery - AWBS 2020

  Workshoppen for 2020, der skulle have været afviklet i 13.-14. maj, er grundet covid-19 udsat til 2.-3. september 2020. Programmet ændres ikke væsentligt, da foredragsholdere fra ud- og indland har meldt tilbage, at de også kan deltage i september.

  Tilmelding vil være åben frem til 3. august 2020. Der skal i øvrigt henvises til hjemmesiden: www.awbs.auh.dk.

 • RKKP's ledelse, RKKP's databaseteam og DBCG-sekretariatet - 30.03.2020

  RKKP's ledelse, RKKP's databaseteam og DBCG-sekretariatet har besluttet at udskyde fristen for indberetning af data til den kommende kvalitetsindikator-rapport. Den planlagte dato 31/3 2020 ændres til 30/4 2020, dvs der lægges en måned til indberetningsfristen.

 • COVID 19 DBCG - 27.03.2020

  COVID 19 DBCG.

 • Ang. primær rekonstruktion ved brystkræft - 18.03.2020

  Ang. primær rekonstruktion ved brystkræft.

 • Midlertidig retningslinje for adjuverende strålebehandling af patienter med tidlig brystkræft - 18.03.2020

  Midlertidig retningslinje for adjuverende strålebehandling af patienter med tidlig brystkræft.

 • DBCG information - 13.03.2020

  De fleste medarbejdere arbejder hjemmefra, og henvendelse kan ske via email.

  Kontakt-info findes på DBCG’s hjemmeside:

  https://www.dbcg.dk/om-dbcg/sekretariat

 • Årsberetning 2019 - 21.02.2020

  Årsberetning fra 2019 er nu tilgængelig. Årsberetning 2019 (21.02.2020)

 • Retningslinjer/Vejledninger - 07.02.2020

  Vejledning fra Patologiudvalget vedrørende immunhistokemisk analyse for PD-L1.
  Analysen udføres på foranledning af onkologerne ved indikation for behandling med Atezolizumab hos brystkræftpatienter med metastaserende og/eller lokalfremskreden ER - og HER2 negativ sygdom.
  Anbefalingen indskrives i retningslinjekapitel 3 som aktuelt er under revision.

 • Retningslinjer/Vejledninger - 18.06.2019

  På møde i Retningslinjeudvalget den 13. juni blev det besluttet at lægge to dokumenter på DBCG's hjemmeside med retningslinjer. Det ene dokument Præcisering af retningslinjerne kap 2 (003) præciserer den anbefalede billeddiagnostik i forhold til de tre prioriteringsgrupper, der er beskrevet i kapitel 2. Der gøres opmærksom på, at prioriteringsgruppe III tidliger også har omfattet 1) patienter, der har familiær disposition til brystkræft, men ikke påvist mutation og 2) opfølgning og kontrol efter operation. For disse to kategorier er der udarbejdet specifikke retningslinjer, der er anført i kapitel 19 og kapitel 9. De er derfor ikke omfattet af denne retningslinje. I stedet henvises til de pågældende afsnit.

  Hele kapitel 2 er netop sat til revision, og i forbindelse hermed, vil omtalte præcisering blive inddraget.

  Det er også besluttet at ændre i retningslinjerne for genetisk udredning. Der lægges således et nyt dokument på hjemmesiden: 

  National guideline for estimering af kvinders risiko for mammacancer..

  Dette dokument erstatter hovedparten af det eksisterende kapitel 19, og indeholder også en præcisering af billeddiagnostisk overvågning. Endelig revision af kapitel 9 er pågående.

  Endelig er der kommet en mindre tilføjelse til kapitel 6 vedr. systemisk behandling af T1N0M0 HER2 positive tumorer, hvor der nu kan udelades antracyclinbaseret kemoterapi. Kapitel 6 er også under gennemgribende revision, og afsnittet vil indgå heri.

 • Retningslinier er opdateret - 03.05.2019

  Retningsliniernes kapitel 18 og kapitel 6.1 er opdateret.

  • Retningsliniernes kapitel 18 er opdateret. Opdateringen vedrører brugen af CDK4/6 hæmmere i kombination med aromatasehæmmer eller fulvestrant (omtalt afsnit 18.1 og 18.3.4 side 10-11).
  • Retningsliniernes kapitel 6.1 er opdateret. Opdateringen vedrører tilbud om behandling til patienter med med udtalt ER-positiv tumor (over eller lig med 10%) og/ eller svagt ER-positiv tumor ( 1-9%) og luminal subtype A/B .