DBCG's 30 års jubilæumsmøde

Særnummer af Acta Oncologica: vol. 47, 4, 2008.

Program. Klik her

Foredrag fra jubilæumsmødet: 

Peer Christiansen DBCG’s historie. Opbygning af en optimal faglig organisation.

Mogens Blichert-Toft  Kirurgiske standarder: DBCG og EUSOMA.

Henning T. Mouridsen DBCG’s behandlingsprogrammer. Rationale og resultater. Internationalt samarbejde.

Susanne Møller DBCG’s database. Hvordan er den opbygget, og hvad kan den bruges til?

Marianne Ewertz Epidemiologi af cancer mammae 1977-2007.

Karen Veien/Helle Viola Haugaard DBO. Hidtidige og fremtidige aktiviteter.

Anne Marie Gerdes Arvelig brystkræft. Hvilke gener kender vi, og hvad er den kliniske betydning.  

Ilse Vejborg Screening. Aktuel status. Kvalitetsvalidering og forskning. 

Elsebeth Lynge Screening. Aktuel status. Kvalitetsvalidering og forskning. 

Torben Kruse Prædiktive genetiske faktorer. Metoder.

Birgitte Bruun Rasmussen ER som prædiktiv faktor. 30 års udvikling i analysemetoder.  

Maj-Britt Jensen Fortolkning af overlevelseskurver.

Jørn Andersen Endokrin behandling. Udvikling sidste 30 år.  

Peer Christiansen Kirurgisk behandling af cancer mammae. 

Jens Jørgen Elberg Rekonstruktion og oncoplastisk kirurgi. (Kommer senere)

Niels Kroman Brystkræft hos yngre kvinder.

Marie Overgaard Strålebehandling ved cancer mammae. Udvikling sidste 30 år.  

Jens Overgaard Strålebehandling i fremtiden. Prædiktive faktorer.  

Camilla Habicht Breast Friends. Baggrund og aktiviteter.

Bent Ejlertsen Kemoterapi. Udvikling gennem sidste 30 år.  

Ann Knoop Prædiktive faktorer for kemoterapi.

Bent Kristensen Status for PET-scanning til stadieinddeling og til prædiktion af behandlingseffekt.

Nils Brünner Hvordan udvikles en ny prædiktiv/prognostisk faktor? 

Henning T. Mouridsen Prognoseudvikling for cancer mammae.